Er rygning skadelig for helbredet?

Skod med tekst MASTER

Kære Fransiska:

I dit svar til ”Silke” omkring problemstillingen, hvorvidt homoseksualitet er medfødt, giver du udtryk for, at man nogle gange anvender baglæns bevisførelse i videnskabens tjeneste.

Jeg har tænkt på, om man også anvender denne metode, når man som videnskabsmand påberåber sig, at det er skadeligt for helbredet at ryge?

Hvad mener du om denne problemstilling?

Med venlig hilsen

”Sandy”

Kære ”Sandy”:

Sundhedsvæsenet har været i kontakt med et givet antal mennesker, hvis helbred er begyndt at svigte bl.a. på grund af rygning, hvilket man rent videnskabeligt har kunnet bevise ved hjælp af traditionelle fysiske målemetoder. Eller sagt på en anden måde, så har sundhedsvæsenet haft kontakt med en begrænset gruppe af rygere

Det er logisk at antage at antallet af cigaretter/gram tobak, som man ryger/indånder pr. dag, har en indflydelse på de eventuelle skadevirkninger på helbredet, som måtte opstå med tiden. Det samme forhold gør sig gældende med hensyn til den alder, som man har, når man begynder at ryge og/eller indånder røg.

Det ændrer imidlertid ikke op på den kendsgerning, at mange af os kender til mennesker, som har røget igennem et helt liv, og alligevel har opnået at få et livsforløb, som overstiger den gennemsnitlige levealder og alligevel har taget afsked med livet på en ”naturlig” måde.

Derfor må mit svar til dig også være, at der ikke er videnskabeligt belæg for at påstå, at rygning er skadelig for helbredet med hensyn til alle de mennesker, som befinder sig på denne jordklode.

Med venlig hilsen

Fransiska

One Reply to “Er rygning skadelig for helbredet?”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *