Kirkelige vielser af homoseksuelle/lesbiske

Homovielse. MASTER 1

Homovielse. MASTER 2

Kære Fransiska:

I seksualitetens navn skammer jeg mig over at være dansker i dag.

Nu har de homoseksuelle opnået den juridiske ret til at blive viet i den danske kirke.

Hvordan kan samfundet i et sådant omfang medvirke til at normalisere disse liderlighedens svøber, som uden blusel fører deres svulstige lem ind i udvalgte afføringskanaler og pumper løs som sindssyge galninger, indtil de får udløsning for deres dyriske tilbøjeligheder og kan slutte ritualet af med primale skrig, som gennembryder nattens stilhed og harmoni?

Jeg forstår det simpelthen bare ikke. Det burde vel være temmelig indlysende for de fleste, at afføringskanalen kun har et eneste formål, nemlig at skille sig af med de faste affaldsstoffer, som har hobet sig op i kroppen.

Vælger det homoseksuelle menneske konsekvent at se bort fra denne naturregel, så overskrider det pågældende menneske jo også grænsen mellem at være menneske og dyr.

Med venlig hilsen

”Safir”

Kære ”Safir”:

Man må sandelig sige, at du har din helt egen måde at udtrykke dig på.

Jeg går ud fra, at du med samfundet mener samfundet repræsenteret ved det politiske system (regeringsmagten) og medierne.

Som udgangspunkt er det vigtigt at forstå, at det homoseksuelle menneske opfatter afføringskanalen som en kærlighedskanal i det øjeblik, at det seksuelle behov opstår. Det er det homoseksuelle menneske ganske enkelt blevet ”programmeret” til i sin tidlige barndom som beskrevet i forordet.

At regeringsmagten og medierne i højere grad end tidligere accepterer de homoseksuelle, skal netop ses i sammenhæng med, at videnskaben påberåber sig, at homoseksualiteten er medfødt, og det derfor ikke er de homoseksuelles skyld, at de er, som de er og derfor heller ikke kan stilles til ansvar for deres seksuelle handlinger.

Samtidig har mange homoseksuelle en evne til at behage deres medmennesker. Faktisk kan man på mange måder sammenligne en del af de homoseksuelle med de hofnarrer, som før i tiden var tilknyttet fyrstehoffer med det formål at underholde herskaberne og derfor også var meget populære.

I dag er det dog medierne og mennesker som har en højere status og indtjening end gennemsnittet af befolkningen, som mange homoseksuelle formår at indynde sig hos.

De beskrevne omstændigheder betyder ydermere, at mange homoseksuelle kan få et arbejde, som betyder, at de rent juridisk og religionsmæssigt får indflydelse på den status, som de gerne vil have i samfundet. Eksempelvis er en del præster erklærede homoseksuelle, og denne kendsgerning har selvfølgelig også haft indflydelse på det faktum, at de homoseksuelle kan blive viet i kirken i dag, og afføringskanalen dermed også officielt har fået religiøs status som kærlighedskanal.

Med venlig hilsen

Fransiska

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *