Livet og “døden”

FORMÅLET MED DET “DØDELIGE” LIV:

formålet med livet. MASTER 1

FRANSISKA OBERHAUSEN:

Spørger man et andet menneske om formålet med livet, så vil dette menneske med meget stor sandsynlighed tage udgangspunkt i det liv, som man lever her og nu med den fysiske krop, som man er blevet forsynet med ved fødslen.

Eftersom den fysiske krop kun har en begrænset levetid, vil de fleste mennesker betragte livet som et retlinet forløb med en begyndelse og en slutning, men livet i sig selv er ikke at betragte som retlinet men som et kredsløb eller en cirkel, som hverken har en begyndelse eller en slutning, og af samme årsag giver det heller ikke nogen mening at tale om et formål med selve livet, fordi livet i sig selv aldrig slutter.

Således er livet med en fysisk krop kun en del af det forløb, som man som menneske gennemlever.

Spørger man derfor efter, hvad formålet er med det liv, som man lever med en fysisk krop, så må svaret nødvendigvis være, at omtalte liv kun har det formål, som man selv tillægger det. Det skyldes ganske enkelt, at man alligevel ikke har nogen indflydelse på det liv, som følger efter livet med den fysiske krop.

Her vil man som menneske naturligt tillægge livet en mening/formål, som kan gøre ens liv lykkeligere, måske ikke lige her og nu men i hvert fald på længere sigt.

Hvad dette formål kunne være, må være helt op til det enkelte menneske at vurdere, men det naturlige vil være, at man forbinder formålet med de goder og fordele, som er forbundet med tilstedeværelsen af den fysiske krop og de relationer som man har til sine omgivelser.

Formålet medf livet. MASTER 2

Under alle tilfælde vil ens liv fortsætte. Det vil bare blive på en anden måde.

Med venlig hilsen

Fransiska

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *