Den danske folkekirkes holdning til vielse af homoseksuelle /lesbiske

Homopar 1. MASTER

Kære Fransiska:

Selv om jeg ikke er specielt bibelkyndig, så mener jeg alligevel at have forstået, at kirkevielser af homoseksuelle/lesbiske ikke er foreneligt med det skrevne ord i bibelen, og af den enkle årsag forstår jeg simpelthen ikke, at præsterne og deres overordnede har kunnet acceptere, at de homoseksuelle/lesbiske har kunnet opnå denne ret.

Med venlig hilsen

”Nancy”

Kære ”Nancy”:

Det er et faktum, at den danske folkekirke er en del af den danske stat og som sådan også er afhængig af den rent økonomisk. I praksis vil dette betyde, at regeringsmagten kan ”motivere” præsterne og deres overordnede mentalt til at acceptere, at der bliver indført en lov, som ikke er foreneligt med det skrevne ord i bibelen, som du udtrykker det.

At regeringsmagten har valgt at tage dette skridt i det aktuelle tilfælde hænger sammen med, at de homoseksuelle/lesbiske har formået at gruppere sig på en sådan måde og i et sådant omfang i tidens løb, at det er svært at komme udenom dem rent politisk.

Samtidig ønsker regeringsmagten ikke at sætte spørgsmålstegn ved, om homoseksualitet kan helbredes eller ej, da dette vil blive for omkostningskrævende som nævnt under temaet: Er homoseksualitet medfødt?

Således er regeringsmagtens opgave først og fremmest at sikre, at samfundsøkonomien hænger sammen, og at en eventuel gæld til udlandet er så lille som muligt, og derfor er det også forståeligt rent fornuftsmæssigt, at den handler, som den gør.

Problemet er bare, at den danske folkekirke og religionen i øvrigt er det sidste bolværk i samfundet, som skal sikre, at det enkelte menneske ikke mister sit moralske kompas, og dette bolværk har ikke slået til i det aktuelle tilfælde.

Dette har betydet, at der er mange danskere, som har meldt sig ud af den danske folkekirke, og der er opstået en samfundsmæssig diskussion, om den danske folkekirke stadig skal være en del af den danske stat.

Med venlig hilsen

Fransiska

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *