Legaliseringen af homoseksualitet

Homoseksuelles kamp MASTER

Kære Fransiska:

Set i lyset af det som du har skrevet om de homoseksuelle/lesbiske, så er det vel oplagt at spørge, om du mener, at man kan give de homoseksuelle/lesbiske et lykkeligere liv ved at legalisere deres seksualitet, bl.a. ved at give dem lov til at blive kirkeligt viet?

Med venlig hilsen

”Hortensia”

Kære ”Hortensia”:

Selv om man er homoseksuel, så ved man jo godt i sit hjerte, at afføringskanalen kun tjener et givet formål, nemlig at skille sig af med de faste affaldsstoffet, som har hobet sig op i kroppen. Eller sagt på en anden måde så er afføringskanalen ikke en kærlighedskanal.

I nutidens Danmark anno 2013, hvor mange moralske/etiske værdier har et flygtigt skær, er det let at abstrahere fra denne kendsgerning.

Dette gælder specielt, når man er ung. Her har man som udgangspunkt kræfterne og energierne i sig og tænker ikke så dybt over tilværelsen, og det vil derfor føles helt naturligt at finde sammen med nogen, som ligner én selv, det vil sige andre homoseksuelle/lesbiske. På denne måde får man en vennekreds, som man kan spejle sig i og belejligt blive bekræftet i, at man lever et normalt og dermed acceptabelt liv.

Hvis man som ung samtidig får sig et arbejde/uddannelse, som kan bekræfte én i den identitet, som man har valgt, så har man enhver mulighed for at leve under sin egen glasklokke en stor del af sit liv.

Men glasklokken vil briste på et eller andet tidspunkt. Det kan ske, før man forventer det. Man kan blive syg. Man kan miste sit arbejde. Man kan miste sin bofælle. Omstædigheder som gør, at man kan blive helt eller delvist isoleret i forhold til det homoseksuelle miljø i en periode eller for resten af sit liv, og som gør, at man også bliver opmærksom/bevidst om andre måder at leve på.

Man vil blive mere opmærksom på sin ”feminine” adfærd, udseende og påklædning, som gør sig gældende for mange homoseksuelle, og man vil i højere grad blive opmærksom på omgivelsernes reaktion på ens seksualitet. Eller sagt på en anden måde så vil man blive mere opmærksom på, at man er anderledes end de heteroseksuelle.

Og hermed er jeg nået frem til at kunne besvare dit spørgsmål.

Selv om regeringsmagten har givet de homoseksuelle/lesbiske ret til at blive kirkeligt viet, så vil disse grupper måske nok stille sig tilfreds med denne ”indrømmelse” i en given periode, fordi indrømmelsen giver nogle nye muligheder.

Når disse muligheder imidlertid bliver til hverdag, så vil utilfredsheden igen melde sig hos disse seksuelle minoritetsgrupper, fordi de ikke føler sig accepteret af ”samfundet”, og de derfor vil stille nye krav til regeringsmagten for at få en følelse af accept fra omgivelserne, og sådan vil det blive ved i det uendelige.

Dette skyldes den enkle årsag, at den manglende accept af ens seksualitet først og fremmest ligger i én selv som menneske og ikke hos samfundet, netop fordi man godt ved i sit hjerte, hvad det biologiske/naturlige formål er med afføringskanalen, og man vil derfor aldrig kunne stilles tilfreds, uanset hvilke lovændringer, som regeringsmagten vil kunne tilbyde til fordel for de homoseksuelle/lesbiske.

Med venlig hilsen

Fransiska

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *