Hvordan overlever man nemmest som seksuel afviger?

Kære Fransiska:

Jeg er født på landet og har det derfor også bedst med at kalde en skovl for en skovl.

I denne sammenhæng skal det siges, at din blog betyder meget for mig, fordi den er medvirkende til, at jeg kan holde fast ved de grundlæggende værdier i livet.

Personligt opfatter jeg homoseksuelle som seksuelle afvigere. Man kan vel også sige, at alt den seksualitet, som afviger fra det heteroseksuelle, opfatter jeg som afvigende.

Årsagen til, at jeg skriver til dig skyldes, at jeg gerne vil have bekræftet, at der ifølge dig findes 3 ”grundtrin”, som de seksuelle afvigere benytter sig af for at kunne leve med sig selv og deres seksualitet.

Grundtrin 1 er, at det homoseksuelle menneske overbeviser sig selv om, at hans homoseksualitet er noget medfødt. På denne måde undgår vedkommende at stille spørgsmålstegn ved sine rødder/”forældre” og får på denne måde et fast grundlag, som han kan bygge sin tilværelse op på.

Grundtrin 2 er, at det homoseksuelle menneske finder sig nogle venner/bekendtskaber med den samme seksualitet som sig selv. På denne måde bliver han bekræftet i, at han er god nok, som han er og kan på denne måde få sig en tålelig tilværelse fremadrettet.

Grundtrin 3 er, at vedkommende får sig en uddannelse og efterfølgende et arbejde som kan bekræfte ham i, at han er god nok, som han er.

Jeg mener ikke, at det på nogen måde er et tilfælde, at mange homoseksuelle får sig en uddannelse, hvor de kan komme i tæt berøring med det samme køn som dem selv. Det kan være som frisør, makeup artist, TV-vært eller tøjdesigner.

Fordelen ved at vælge en uddannelse og et arbejde som er ”nærhedsbaseret” betyder også, at de homoseksuelle i mange tilfælde vil få et tillidsforhold til de mennesker, som de servicerer.

Frisør MASTER

Her taler vi ikke bare om homoseksuelle, men også i høj grad heteroseksuelle. Det tillidsforhold, som kan opstå i forhold til et heteroseksuelt menneske på grund af arbejdet, vil også betyde, at det heteroseksuelle menneske i mange tilfælde vil blive overbærende med hensyn til den homoseksuelles seksualitet og tiltage sig det synspunkt, at det vel egentlig ikke betyder så meget med seksualiteten, set i lyset af at den homoseksuelle jo er så rart et menneske.

Det er netop denne holdning, som de homoseksuelle ønsker skal gøre sig gældende i hele samfundet, således de kan holde sig selv ud med deres seksualitet.

Personlig har jeg da heller aldrig selv mødt et homoseksuelt menneske som var skraldemand eller jord- og betonarbejder, og det skyldes vel netop, at han ikke vil kunne blive bekræftet i sin seksualitet med et sådant arbejde.

Med venlig hilsen

”Jordbær”

Kære ”Jordbær”:

Jeg vil gerne rose dig for din ”analyse”, som ganske rigtigt er i overensstemmelse med det, som jeg mener, selv om jeg personligt nok ville have formuleret det på en lidt anden måde.

Din analyse er også fin, fordi den også er et udtryk for, hvordan man som menneske ”nemmest” overlever med de ”rødder”, som man er blevet tildelt uden at have nogen indflydelse på det.

Med venlig hilsen

Fransiska