Transseksualitet:

(Billedet kan ikke aktiveres)

Her kan selv den mest kritiske transseksuelle finde den helt rigtige kjole:

Transseksualitet er kort beskrevet trangen til at skifte køn, hvilket blandt andet kan ske ved hjælp af et kønsskifte.

Når en kvinde bliver gravid, så vil det være meget naturligt, at hun gør sig nogle tanker om, hvorvidt det kommende barn vil være sundt og rask ved fødslen. Hun vil også tænke over, om det bliver en dreng eller en pige.

Beslutter kvinden sig for at få barnet og ikke få det fjernet ved en abort, så vil disse tanker højst sandsynlig gøre sig endnu mere gældende.

Tankerne vil yderligere blive forstærket, hvis det ikke bliver aktuelt at få barnet bortadopteret.

Hermed pådrager  kvinden sig ansvaret for forsørgelsen og opdragelsen af barnet, indtil det bliver myndigt og kan klare sig selv.

Barnets køn kan også have en betydning for faderen:

Tilsvarende vil faderen til barnet også gøre sig sine tanker med hensyn til barnets køn.

Man kan vel med rette sige, at det først og fremmest er moderen, der gør sig sine tanker om barnet, fordi det er hende, der har barnet inde i sig.

Det er hendes personlige adfærdsmønster, der kan have betydning for, om fostret i maven udvikler sig til at blive sundt og rask ved fødslen.

Faderen derimod kan ”kun” være tilskuer, mens barnet udvikler sig i moderens mave. Sådan er naturen simpelthen sat sammen.

For en af forældrene eller begge forældre kan det være af afgørende betydning, hvilket køn barnet bliver født med.

Hvor stærkt ønsket måtte være med hensyn til at få et barn med et bestemt køn afhænger af en række faktorer, som kun fantasien kan sætte en grænse for.

Jo større ønsket er, jo sværere vil det også være at acceptere, at barnet bliver født med et køn, som ikke svarer til det ønskede.

Forventningerne til et bestemt køn kan i mange tilfælde betyde, at moderen eller ”parret” begynder at købe nogle af de ting, som barnet får brug for, når det bliver født.

Det vil typisk være bleer og tøj, og nogle vil måske ligefrem indrette et børneværelse, som er afstemt efter det køn, som man gerne ser, at barnet bliver født med.

Er ønsket om et bestemt køn meget stort, og bliver barnet født med et uønsket køn, så vil en naturlig reaktion fra enten moderen eller faderen eller begge forældre være, at barnet bliver klædt og behandlet i overensstemmelse med det ønskede køn i de første leveår.

Hvordan vil livet udvikle sig for barnet med det uønskede køn?

Når barnet senere hen udvikler sig til at blive direkte transseksuelt, så skyldes det ganske enkelt, at det ikke har været et ønskebarn fra livets begyndelse.

Derfor vil der også som voksen ligge en mere eller mindre ubevidst trang til at skifte køn.

Hermed får man det køn, som ens ”rødder”/fundament/grundlag har lagt til grund for, at man har en eksistensberettigelse.

Trangen til at skifte køn som voksen vil være afhængig, i hvor høj grad man er blevet klædt og behandlet som et barn med det modsatte køn i de første leveår

Det vil også afhænge af, hvor lang tid det har taget, før barnets omgivelser bliver nødt at erkende barnets reelle køn og rette sig ind efter det.

Som transseksuel kan man vælge at skifte køn, men det ændrer ikke op på, hvilket køn man rent faktisk er født med.

Uanset om den transseksuelle vælger at skifte køn eller kæmpe med sig selv og sine rødder for at være tro mod sit reelle køn, så kan man se frem til en livslang kamp, som man skal kæmpe med sig selv.

Af samme årsag vælger de fleste transseksuelle mere eller mindre bevidst at betragte deres tilstand som værende medfødt.

På denne måde undgår de at sætte spørgsmålstegn ved deres rødder/ophav.

Dermed kan de benytte deres rødder/ophav som et fast og sikkert fundament, som de kan bygge en tålelig tilværelse op på.

Humor hjælper dig igennem livet.

Livet kan anskues fra mange forskellige synsvinkler.

Du bliver først fri i hjertet/sjælen, når du lærer dig selv at kende.